Diabetes sport kan förlänga livet

Enligt de senaste amerikanska studierna lever diabetiker längre om de utför styrka och uthållighetsträning minst 2, 5 timmar i veckan.

En nyligen amerikansk studie från Washington Veterans Affairs Medical Center visade att män med medelålders och äldre ålder som har diabetes typ 2 men annars har bra fysisk kondition har en lägre risk under en sjuårsperiod att dö. Vuxna med typ 2-diabetes bör inkludera övning i deras schema varje dag om möjligt. Detta liknar det nya direktivet från American Heart Association (AHA). Patienter med diabetes bör därför regelbundet genomgå kardiovaskulär träning som att springa, simma eller cykla samt stärka övningar.

Fördela träning under flera dagar

De amerikanska forskarna hade inkluderat 3 148 män med typ 2-diabetes i sin studie i 21 år. Alla deltagare slutförde ett träningstest och delades sedan in i kategorierna "lågt fitness", "måttlig träning" eller "hög fitness". Fitten hade under de följande åren en mycket högre chans att överleva. Studien bekräftar att det finns en stark korrelation mellan högre fysisk prestanda och lägre risk för dödsfall och att fitness är av stor betydelse för diabetiker. Läkare bör i allt högre grad informera patienter om relevansen av en fysiskt aktiv livsstil. Det veckovisa riktvärdet för kardiovaskulär träning är 2, 5 timmar med måttlig träning per vecka, helst över flera dagar, enligt det nya AHA-direktivet. Dessutom, enligt USA-direktivet, bör diabetes patienter träna sin styrka tre gånger i veckan, med alla större muskelgrupper ingår.
Källor: American Heart Association; Reuters hälsa