Escort service segling med delfiner

När du seglar kämpar du inte bara med vind och vågor. Ibland får du också inblick i naturen - som Maria Henkel (24) från Eurasburg fick uppleva.

För några år sedan var jag ett seglingsträningsläger i Isola, Slovenien. Vid den slutliga regatta har jag en bra position efter starten. Jag föreställer mig hur min tränare gläder mig. Men när jag tittar runt, tror jag knappast på mina ögon: Vissa delfiner simma parallellt med min jolle! De är mycket nära, jag kan se deras grova hud. De verkar stora och vilda, hoppar ut ur vattnet om och om igen. Med fascination släpper jag råtn och segel medan mina motståndare fortsätter segla. Delfinerna stanna. De hoppar om mig, det verkar nästan som att de vill se vem som sitter på båten. Ensam med dessa vilda djur. Mina känslor är en blandning av vantro, skräck, överväldigande glädje och säkerheten att uppleva ett mycket speciellt ögonblick.