Kolon cancerprevention Regelbunden övning skyddar mot cancer

En halvtimme motion per dag kan hjälpa män att minska risken för cancer avsevärt. Enligt en finsk studie kan risken för kolorektal cancer och lungcancer minskas.

Det håller oss regelbunden motion under lång tid passar, borde nu vara välkänd. Förvånansvärt kan dock sporten, även i små antal, minska cancerrisken hos män med upp till 50 procent - även om ämnena konsumerar alkohol och cigaretter. Detta var resultatet av en studie av Kuopios universitet (Finland) på 2560 män i åldern 42-61 år.

En ökad syreförbrukning skyddar

Deltagarna som hade en högre syreförbrukning genom regelbunden fysisk aktivitet sänkte risken för att få cancer med 50 procent. Den positiva effekten på förebyggande av koloncancer och lungcancer är emellertid särskilt hög. Kopplingen mellan cancerförebyggande och sport är fortfarande oklart. Det som är säkert är dock att måttlig och regelbunden sport har hög hälso-skyddspotential.