Studie: Rökning dödar främst de socialt missgynnade

I vissa sociala klasser har antalet rökare fallit länge, men människor med låg social status kämpar fortfarande.

De som lever i välstånd och med bra utbildning överlever vanligtvis också socialt missgynnade personer i Tyskland. En av anledningarna till detta är att röka, enligt en studie nyligen av Heinrich Heine University i Düsseldorf.

Förkortad livstid och oftare sjuk - rökning är verkligen så skadlig

De flesta människor röker mellan 25 och 39 år. Totalt sett finns det fler män än kvinnor. Enligt forskarna når låginkomsttagare och dem med lågskoleexamen ofta upp för stigmatiseringen av att vara socialt ekonomiskt välbärgade personer i Förbundsrepubliken. Resultatet: fem till tio år mindre.

Och inte bara det: Rökning är också mer sannolikt att orsaka sjukdom för personer som är socialt missgynnade under sin livstid än för gruppgruppen. I siffror är det tio till 20 år mindre sjukdomsfria.

Människor som är socialt bättre, röker mindre. Denna trend har fortsatt i många år. Däremot är andelen rökare bland nästan rökare med låg social status fortfarande oförändrad.

Lågt konsumentskydd

Varför är det Det finns brist på medvetenhet om hur skadlig rökning verkligen är, säger forskare. Dessutom är tobakskontrollåtgärderna otillräckliga. Reklamåtgärderna för företag i Förbundsrepubliken är mycket tillmötesgående jämfört med andra EU-länder. Tobaksprodukter kan tryckas på affischer, till exempel så att även barn och ungdomar konfronteras med rökning i vardagen.