Ny studie: Rökning kan skada din hörsel

Rökning skadar andningsorganen och kärlen, vi vet det. Men nu visar en studie från Japan att med varje cigarett som röks dagligen ökar risken för hörselnedsättning också.

Inte bara hög musik är på öronen - och leder oftare till hörselnedsättning hos ungdomar. Rökning är också dåligt för vår hörsel.

Det här visade japanska forskare vid National Center for Global Health and Medicine i Tokyo i en studie med mer än 50 000 deltagare, som följdes upp i upp till åtta år.

Deltagarna var 20 till 64 år och fria från hörselskador. Ämnen undersöktes årligen av audiometri (Nikotin Tab Res 2018, online 14 mars). Vid slutet av observationsperioden led 3532 hörselnedsättning i högfrekvensområdet och 1575 i lågfrekvensområdet. Den relativa risken för hörselnedsättning bland rökare var 1, 6 för de höga och 1, 2 för lågfrekvensen jämfört med deltagare som aldrig rökt.

Rökstopp minskar risken för hörselnedsättning

Enligt studieförfattarna ökade risken för nedsatt hörsel med antalet cigaretter som konsumeras dagligen. Däremot hade forskarna också ett positivt budskap: Eftersom den beskrivna risken normaliserades på en "relativt kort tid" efter rökutgången igen.

"Vår studie bekräftar att rökning är en oberoende faktor i hörselnedsättning", säger First Dr. Huanhuan Hu citerad av National Center for Global Health and Medicine i en kommunikation. Anledningen är därför att i framtiden för att röka mer uppmärksamhet åt denna anslutning.