Goda fetter Mjölk och smör bättre än deras rykte

Mjölk, smör och ost ansågs skadligt för hälsan en stund på grund av deras fetter. Men denna bedömning måste revideras. Eftersom mjölkfettet är friskt.

Mjölk, smör, ost och nötkött innehåller transfett. Därför hade mjölkfetter ett dåligt rykte. Dessa naturliga transfettsyror skiljer emellertid i många avseenden från de industriella transfettsyror som används i färdiga produkter och bakverk. Eftersom dessa industriella transfettsyror är associerade med Världshälsoorganisationen (WHO) med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och bör förbrukas så lite som möjligt.
Mjölkfett skyddar även hjärtat
Detta gäller emellertid inte för mjölkfett. Tvärtom har de till och med en skyddande effekt. Den i stor utsträckning innehöll vakansäure kan omvandlas i kroppen till den så kallade konjugerade linolensyran - vilket i sin tur kan förebygga cancer, ateroskleros och allergier. Detta meddelades av forskare från Friedrich Schiller University i Jena. Den förebyggande effekten av dessa naturliga mjölkfett talar därför för sig själv, till och med att tillgripa hela mjölkvarianten. Och smör i mått är till och med tillåtet.