Större måltider Många livsmedel hämmar lusten för sport

Schweiziska forskare fann att det var roligare att träna än 3 små måltider om man har 3 måltider om dagen. Ansvaret för detta är ett protein som är mer aktivt vid lägre insulinnivåer.

Schweiziska forskare hävdar att "de som är hungriga rör sig mer". Rekommendationen att äta många små måltider under hela dagen motsägs därmed. Markus Stoffel från Zürichs Tekniska Högskola upptäckte i ett experiment med möss att en ständigt ökad insulinnivå undertrycker ett protein (Foxa 2). Detta protein påverkar trangen att röra sig. Det påverkar inte bara fettförbränningsprocessen i levern, men påverkar också budbärare i hjärnan - de bestämmer trängseln att flytta och matintaget.

Insulin hämmar önskan om sport

Efter att ha ätit, stiger insulinnivån. Ju längre måltidet är desto lägre är insulinnivån. Normalt kontrollerar insulinnivåerna aktiviteten hos Foxa 2. Ju lägre insulinns nivå är desto mer aktiv är proteinet. Oavsett insulinnivåer visade proteinet inte aktivitet hos de överviktiga mössen. Forskarna odlade fortfarande möss där proteinet är aktivt. Dessa djur flyttade 5 gånger mer. Forskarna konkluderar: "Att äta friskare innebär att du äter ordentligt tre gånger om dagen och avstår från mellanmål istället för att alltid ta små portioner."