Gaffelval Och det beror på storleken

Forskare fann nu att små gafflar frestar oss att äta mer. Så i kampen mot de irriterande punden kan stora gafflar hjälpa till.

Det är välkänt att små plattor hjälper oss på vägen till drömfiguren, eftersom de ger en känsla av att delen är större än på en relativt stor tallrik och därmed äter vi mindre och matas snabbare. Men nu ska besticket hjälpa oss också.
I denna fältstudie undersökte forskare vid University of Utah för en gång inte delstorleken, vilket ofta är fallet, men bestickets storlek - speciellt gaffeln. I en italiensk restaurang observerades besökarna över två dagar av forskarna och före och efter varje måltid vägdes plattorna. En del av borden var täckta med 20 procent större och den andra delen med 20 procent mindre gafflar än normalt.
Det visade sig att restauranggästerna med de större gafflarna lämnade mer på sina tallrikar än gäster med de mindre gafflarna. Forskarna förklarar detta fenomen genom att titta på restaurangbesökarnas destination: mättnad. Nu, när de äts med större gafflar, rensas plattan snabbare och med gästerna sätter känslan av mättnad snabbare, eftersom de närmar sig sitt mål i stora steg - eller bättre bett.